Dane do kontaktu:

Dane podatnika:

Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu

41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/1

Gmina Sosnowiec

41-200 Sosnowiec, al. Zwycięstwa 20

tel.: (32) 291 79 22, (32) 266 44 76

fax: (32) 291 79 60

NIP: 644 345 36 72

e-mail: sekreatariat@mzuk.sosnowiec.pl

www.mzuk.sosnowiec.pl

 

Numery rachunków bankowych:

  • dla wpłat z tytułu działalności bieżącej -
    28 1020 2313 0000 3902 0579 7800,
    (opłaty za: dzierżawę, najem, usługi pogrzebowe i cmentarne,
    wpłaty za drewno oraz utrzymanie czystości na targowisku)
  • dla wpłat z tytułu wadiów -
    78 1020 2313 0000 3002 0579 7826.

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:00 - 15:00