Data publikacji: 2017-05-25 09:17:02 Autor: Tomasz Lewanda Liczba wyświetleń: 1091

Działalność bieżąca - dokumenty i informacje

 

Zamówienia Publiczne:

 

Stan Majątku na 31.12.2016 r.

- grunty w trwałym zarządzie - powierzchnia - 44,058  ha

   o wartości szacunkowej: 4.405.800,00 zł

- środki trwałe o wartości 7.178.934,16 zł

- środki trwałe w budowie o wartości 34.830,00 zł

 

Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2016 roku: 19.927.545,49 zł

 

Plan wydatków budżetowych na rok 2017:

 

 Plan dochodów budżetowych na rok 2017:

 

Inne dokumenty:

 

Metryka dokumentu
Rejestr zmian