Data publikacji: 2017-05-25 09:44:25 Autor: Tomasz Lewanda Liczba wyświetleń: 1184

Status prawny

Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu jest jednostką organizacyjną gminy Sosnowiec, prowadzoną w formie jednostki budżetowej, na mocy Uchwały Nr 435/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 sierpnia 2012 roku. Natomiast powołany został Uchwałą Nr 392/XX/2000 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu.

Metryka dokumentu
Rejestr zmian